1

Galway, Ireland’s third city, is an experience to be savoured and remembered 

Gaillimh, triú cathair na hÉireann- Is fiú cuairt a thabhairt uirthi agus fanfaidh sí i do chuimhne

The historic ‘City of the Tribes’ dances to its own unique beat. There is certain chemistry and vibrancy to this friendly university city which many delight in, and few forget. Music, festivals, horse racing, pubs, restaurants, shops, theatres and the Galway people, combine to create an atmospheric medieval city of culture.

Renowned worldwide for its famous bay, its Claddagh ring and its use of the Irish language, Galway City is one of the fastest growing cities in Europe, with a population of over 80,000. Unique among Irish cities because of the strength of its Irish language, music, song and dancing traditions, Galway is often referred to as the ‘Bilingual Capital of Ireland’.

Galway’s narrow cobbled streets, stone walls, carved windows and doorways vie for position with modern shops, bars & restaurants, giving the city an interesting cosmopolitan ambience. Each summer Galway bursts into life with a colourful Arts Festival, Film Fleadh, two international Oyster Festivals and the hugely popular Galway Races.

Read all about the festivals on our dedicated festival section.

Galway offers world-class golf courses, tennis courts, horse riding, fishing, sailing, cycling and walking routes.

Ag tacú le Gaillimh mar Chathair Dhátheangach Supporting Galway as a Bilingual City

Is cathair í Gaillimh, an tríú cathair is mó in Éirinn, le sásamh a bhaint aisti láithreach agus arís i do chuimhne.  Cathair stairiúil í 'Cathair na dTreabh' a bhfeictear duit í a bheith ag damhsa le ceol dá cuid féin.  Tá caidreamh beo agus spleodar sa chathair ollscoile seo a mbíonn sult ag go leor astu agus nachn-imíonn as an gcuimhne.  Ceol, féilte, rásaí capall, tithe ósta, bialanna, siopaí, amharclanna agus muintir na Gaillimhe féin, tá sin uilig le chéile i gcathairó ré na meánaoise ina bhfuil cultúr bisiúil go dtí an lá inniu.
Tá clú ar fud an domhain ar an gcuan, ar fháinne an Chladaigh agus ar theanga na Gaeilge i gcathair na Gaillimhe atá ar cheann de na cathracha is mó a bhfuil forás fúthu san Eoraip faoi láthair le daonra os cionn 80,000. Cathair seachas cathracha eile na hÉireann mar gheall ar a threise atá traidisiún naGaeilge, an cheoil na n-amhrán agus an damhsa inti, is minic a lua gurb í Gaillimh 'Príomhchathair Dhátheangach na hÉireann'.

Tá sráideanna cúnga na Gaillimhe, faoi phábháil duirleoige, le ballaí cloiche, agus fuinneoga agus doirse faoi obair snoíodóireachta ar aon láthair le siopaí, tithe ósta agus bialanna nua na linne seo ionas go mbíonn lón spéise i gcónaí i mbeocht ilchineálach na cathrach.  Le teacht an tsamhraidh, tagannGaillimh faoi bhláth le spleodar na Féile Ealaíona, dhá Fhéile Idirnáisiúnta Oisrí agus féile ollmhór Rásaí na Gaillimhe a mbíonn tarraingt na sluaite orthu.  Tá cúrsaí gailf freisin i nGaillimh atá ar scoth an domhain, cúirteanna leadóige, marcaíocht capaill, iascaireacht, seoltóireacht, rothaíocht agus réimsí siúlóide.